Hallituksella on avainrooli viestinnässä

Taloyhtiön kokonaiskuluista suurimman osan haukkaavat yleensä lämmitys sekä veden- ja sähkönkulutus. Tästä syystä on koko taloyhtiön edun mukaista, että asukkaat saavat opastusta siitä, miten he voivat itse vaikuttaa taloyhtiönsä asumiskuluihin. Useimmat asukkaat eivät kuitenkaan ole tietoisia tästä asiasta.

HSY:n Ilmastoinfon Asukasviestinnällä energiatehokkuutta taloyhtiöihin eli TAVIS-hankkeessa tehdystä kyselytutkimuksesta (2021) käy ilmi, että asukkaat ovat kiinnostuneita energiatehokkuudesta ja energian säästämisestä. Heiltä kuitenkin puuttuu käytännön tietoa siitä, miten se onnistuu. Siksi taloyhtiön hallituksella on erityinen mahdollisuus auttaa asukkaita oikeiden tekojen tekemiseen ja sitä kautta taloyhtiön energiakulujen pienentämiseen. Mutta vain säännöllisellä viestinnällä saadaan aikaan tietoisuuden lisääntymistä ja kulutuksen vähentymistä.

TAVIS-hankkeessa tehdyn kyselyn perusteella asukkaat toivovat tietoa energiatehokkuuteen vaikuttavista asioista. Energian säästämistä pidetään erittäin tärkeänä asiana, mutta käytännön tieto omista vaikutusmahdollisuuksista on vähäistä. Viestinnälle olisi siis kysyntää enemmän kuin hallitukset arvaavatkaan.