Aiheita energiatehokkuusviestintään

Mistä sitten viestiä?

Oheisessa listauksessa on tärkeitä energiatehokkuusaiheita, joista ei voi viestiä liikaa.

Viestinnän käynnistämisen helpottamiseksi olemme tehneet myös valmiit pohjat taloyhtiötiedotteisiin sähkön- ja vedenkulutuksesta, ilmanvaihdosta ja lämmityksestä sekä yleistiedotepohjan.  Ne löytyvät tämän kappaleen lopusta.

Taloyhtiön tavoitelämpötilat huoneistoissa
Asukkaan tulisi ainakin tietää, mitkä ovat taloyhtiön huoneistojen tavoitelämpötilat ja mitä pitää tehdä, jos huoneistoissa ei niihin päästä. Jos tyytymättömyyttä huonelämpötiloihin on paljon, kehottakaa asukkaita aloittamaan säännöllinen huonelämpötilojen seuranta. Lisäksi hallituksen kannattaa selvittää säännöllisillä asukaskyselyillä huoneistojen lämpöoloja laajemminkin taloyhtiössä.

Patteritermostaattien ja pattereiden oikeat toimintaperiaatteet
Haluttuja tasaisia huonelämpötiloja on mahdotonta saavuttaa, jos asukkaat eivät osaa käyttää patteritermostaatteja. Lisäksi asukkaiden olisi hyvä tunnistaa, milloin termostaatit ja patterit eivät toimi halutulla tavalla ja kuinka tässä tapauksessa tulisi toimia.

Sähköinen lattialämmitys kylpyhuoneissa
Riippuen taloyhtiön käytännöistä lattialämmityksen kulut maksaa joko osakas itse tai ne menevät kootusti kiinteistösähköstä. Jos taloyhtiön hallitus ei ohjeista asukkaita lattialämmityksen järkevästä käytöstä, on hyvin todennäköistä, että käytetyt lämpötilat ovat turhan korkeita. Tällä on merkitystä sekä taloyhtiön energiatehokkuudelle että osakkaan maksamille kuluille. Viestintään kannattaa liittää myös konkreettinen lähineuvontamahdollisuus, koska mahdollinen aikaohjauksien säätö voi olla liian haastavaa monille taloyhtiön asukkaille.

Huoneistojen ilmanvaihdon toiminta
Poisto- ja korvausilmaventtiilien toiminnan perusteet, oikea käyttö, säädöt ja puhdistus.

Järkevä vedenkulutus
Keinot, joilla jokainen voi vähentää turhaa vedenkulutustaan.

Vesivuodot ja niiden merkitys taloyhtiön kuluihin.

Taloyhtiön sähkön käyttö
Keinot, joilla voi pienentää omaa ja taloyhtiön maksettavaksi tulevaa sähkölaskua.

Ikkunoiden ja ovien tiiveys sekä muu vetoisuus
Miten nämä asiat on syytä hoitaa ja mitä voi tehdä vetoisuuden vähentämiseksi.

Taloyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito
Mitä korjauksia suunnitellaan ja mitä on tulossa.

Energiatehokas korjausrakentaminen ja uusiutuvat lämmitysmuodot 

Taloyhtiön hallituksen esittäytyminen ja vastuunjaosta tiedottaminen aina, kun hallituksen kokoonpanoon tulee muutoksia.

 

Tehtävä: Laatikaa hallituksessa taloyhtiöllenne viestinnän vuosikello ja lisätkää ylläolevat aiheet siihen, jotta viestinnän toteuttaminen olisi suunnitelmallista.