Tutustu taloyhtiön kulutukseen

Energiatehokkuuden merkitys lisääntyy 

Ilmastonmuutos ja sen hillintä asettaa paineita asumiselle ja kuluttamiselle. Energiankulutukseen tullaan puuttumaan EU:n ja valtion lainsäädännön kautta, joten energiatehokkuusvaatimukset olemassa olevaan rakennuskantaan tulevat kiristymään entisestään. Pelkkä energiaremontteihin investointi ei kuitenkaan ole yksinkertainen oikotie onneen, vaan asumisessa energiankulutuksen vähentäminen on tärkeä osa kokonaisuutta.

Taloyhtiön hoitokuluista lämmittäminen sekä sähkön ja veden kulutus muodostavat merkittävän osan eli noin 40 %. Teknisillä ratkaisuilla voidaan alentaa kulutusta, mutta hintojen ja päästötavoitteiden kasvaessa säästöjä pitää hakea moni keinoin. Tästä syystä ei enää riitä, että kulutus pysyy samana kuin ennen. Kulutusta pitää vähentää, jos mielii asua kohtuuhintaisesti.

Suomessa alimmankin energialuokan talojen energiatehokkuus on moniin maihin verrattuna hyvä. Tämä ei kuitenkaan anna lupaa sille, että emme tee mitään. Ilmastomuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistarpeiden vuoksi myös lainsäädäntö kiristyy koko ajan. Siksi toimiin on ryhdyttävä nyt.

Taloyhtiön kulutus suurennuslasin alle ennen investointeja 

Ennen merkittäviä energiainvestointeja taloyhtiön on syytä käydä tarkkaan läpi kiinteistön kokonaiskulutus ja siihen vaikuttavat seikat.

Laitevalmistajat lupaavat huimia energiansäästöprosentteja ja kannustavat ryhtymään remontteihin. On houkuttelevaa ajatella, että energiatehokkuutta parantavan laitteen hankinnalla taloyhtiön energiatehokkuus saadaan korjattua, minkä jälkeen taloyhtiössä voidaan kuluttaa energiaa taas mielin määrin. Tällaisia ihmevekottimia ei ole olemassa. Kaikki energiantarve syntyy asukkaista eikä mikään laite paikkaa täysin asukkaan merkitystä kulutuksen vähentämisessä.

Kuluttamisen vähentäminen on tästä syystä yksi tärkeimmistä keinoista energiatehokkuuteen pyrittäessä. Moni ei myöskään tiedosta sitä, että isoja energiatehokkuusinvestointeja ei edes kannata aloittaa, ennen kuin turha kulutus on saatu karsittua. Esimerkiksi lämmitysjärjestelmä voidaan mitoittaa sitä pienemmäksi, mitä pienempi kiinteistön lämmönkulutus on. Tämä tarkoittaa pienempää investointia.

Taloyhtiön energiatehokkuus koostuu kolmesta tekijästä:  

  • kiinteistön teknisistä ja rakenteellisista ominaisuuksista
  • käytön ja huollon vaikutuksesta
  • asukkaiden asumistottumuksista

Kun talotekniikan järjestelmien säätö ja huollon sekä asukkaiden vaikutus on optimoitu, voidaan toteuttaa järkeviä energiainvestointeja, joilla energiatehokkuutta voidaan entisestään parantaa.