Hankinnat ja rahoitus

Hankintamenettelytapa vaihtelee viljelyn kustannusten mukaan

Kaupunkiviljelyratkaisujen kustannukset vaihtelevat, mikä vaikuttaa hankintamenettelyyn. Taloyhtiön tai vuokrakiinteistön viljelyhankinta voi olla mittakaavaltaan pienimuotoinen. Taloyhtiölle se on tällöin verrattavissa esimerkiksi kukkalaatikon hankintaan. Hallitus voi tehdä päätöksen pienempiä hankintoja varten itsenäisesti ilman yhtiökokousta esimerkiksi silloin, kun hoitobudjettia on jäänyt yli pakollisten menojen jälkeen. Uudet isommat, laajakantoisemmat (palvelu)hankinnat, kuten pihanhoitopalvelu tai kesäkukkasopimukset on näyttävä talousarviossa ja hyväksytettävä tarvittaessa yhtiökokouksessa.

 

Kuvassa on viljelysäkkejä tien varressa kerrostalon seinustalla. Kuvassa on kesä.
Taloyhtiöviljelyn voi myös aloittaa pienellä hankinnalla, kuten muutamalla viljelysäkillä. Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Mitä viljelyhankintaa ehdottaessa tulisi ottaa huomioon?

Taloyhtiön valmiudet tehdä (ylimääräisiä) hankintoja vaihtelevat. Hankintaa tuskin vastustetaan ellei sillä ole vaikutusta vastikkeeseen tai hoitobudjettiin, ja tällöin päätöksen siitä voi tehdä hallitus. Jos hankinnalla on vaikutusta vastikkeeseen tai hoitobudjettiin, tulisi talousarvio tuoda näkyville ja esittää korotusta ulkoalueiden hoitobudjettiin hyvissä ajoin, jotta asia ehtii yhtiökokouksen asialistalle. Usein asukkaat ovat avoimia asukasviihtyvyyden parantamiseen ja mahdolliseen taloudelliseen panostukseen, kun vastikevaikutukset ovat kohtuulliset, ehdotus on mietitty ja esitetty hyvin.