Kaavoitus

Kaavoitusosioon on kerätty laajasti aineistoja asemakaavoista, niiden kaavayksiköistä, asemakaavavarannosta sekä yleiskaavoista pääkaupunkiseudulla.

Kuvituskuva, jossa näkyy voimassa olevia kaavayksikköjä SeutuRuudun näkymässä.