Vatten

I husbolagen används vatten främst för invånarnas eget bruk, men också i gemensamma utrymmen som bastur och tvättrum. Det är viktigt att komma ihåg att vatten- och avloppsavgifter bara är en bråkdel av den totala kostnaden för vattenanvändning: en stor del av kostnaden kommer från uppvärmningen av varmvatten i fastigheten. Invånarna påverkar avsevärt vattenförbrukningen och en eventuell minskning. Det är därför viktigt att berätta för invånarna hur vattenanvändningen kan minskas och hur varmvattenförbrukningen påverkar bolagsvederlaget.