Fastighetsautomation

Med fastighetsautomation avses automatisk styrning av byggnadens uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, samt belysning och andra system genom ett separat styrsystem. Normalt styrs de olika tekniska systemen i huset separat, helt åtskilda från varandra. Till exempel uppvärmning med egen temperaturregulator och ventilation med separat klockstyrning. Men i ett modernt system för fastighetsautomation är det också möjligt att koppla ihop de separata funktionerna i huset, varigenom värme, vatten, luftkonditionering, lås, belysning, bastur, kylkällare, hissar, larmcentraler etc. kombineras till ett enkelt hanterbart system.

Fastighetsautomationssystemet är fastighetens hjärna och övervakningsöga: den kan användas för att kontrollera, övervaka, justera och optimera driften av en fastighet utan att användarna dagligen behöver göra något åt saken. Målet med automation är till exempel effektivare drift av fastighetssystemen, minskad energiförbrukning och driftskostnader, samt förbättring av systemens användbarhet, komforten i inomhusmiljön och en smidig vardag för invånarna.

Exempel på fördelarna med fastighetssautomation är: