Vastuunjako ja osakkaan keinot edistää energiaremonttia

/ Uutinen

Rakennuksen ylläpito ja korjaaminen on omasta omaisuudesta huolehtimista. Usein asunto-osake on arvokkain osa varallisuudesta. Asunnon ja taloyhtiön arvo ei kuitenkaan ole vakio; asuntoyhtiön korjaaminen tai korjaamattomuus voi joko kasvattaa tai laskea omistuksen arvoa. Siksi jokaisen asunnon omistajan kannattaa osallistua asunnon kuntoa ja energiatehokkuutta parantavien toimien edistämiseen.

Osakas: vastaa koko taloyhtiön kunnosta sekä oman huoneistonsa osalta että yhtiökokouksessa äänivaltaisena jäsenenä.

Yhtiökokous: päättää kiinteistön ylläpidon ja korjaamisen suunnitelmista sekä toteutettavista energiaremonteista

Taloyhtiön hallitus: valmistelee energiatoimet osakkaiden ja yhtiökokouksen tahtotilan pohjalta. Päättää pienemmistä energiatehokkuustoimenpiteistä.

Isännöitsijä: tukee hallitusta päätöksenteossa ja toimeenpanee yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä. Vastaa taloyhtiön päivittäisestä hallinnosta.

Osakkaan keinot edistää energiaremonttia

  • Ota selvää taloyhtiön energiankulutuksen nykytilasta ja tehdyistä energiatehokkuustoimista.
  • Selvitä aiemmat keskustelut ja päätökset, joita energiatehokkuuden parantamisesta on käyty.
  • Nosta energiatehokkuus keskusteluun yhtiökokouksessa sekä taloyhtiön hallituksessa. Hyvä tapa on tuoda näkökulmia tiedoksi jo ennen kokousta, jotta muut osallistujat voivat perehtyä aiheeseen etukäteen ja valmistautua käymään keskustelua.
  • Kannusta taloyhtiön hallitusta teettämään kysely, jolla selvitetään osakkaiden tahtotila energiatehokkuuden edistämiseksi taloyhtiössä.
  • Osallistu yhtiökokouksen päätöksentekoon.
  • Asettakaa yhtiökokouksessa tavoitteet taloyhtiön energiatehokkuuden kehittämiselle.
  • Mene taloyhtiön hallitukseen ja tuo aktiivisesti energia-asioita esille kokouksissa.
  • Suorita Taloyhtiön energiaekspertti -verkkokurssi, josta saat lisää tietoa ja osaamista taloyhtiön energiatehokkuudesta.
Siirry takaisin sivun alkuun