Usein kysytyt kysymykset

Tälle sivulle kokoamme energianeuvonnassa ja koulutuksissamme toistuvien kysymysten vastauksia.

Aika, jolloin patteriverkoston putket pitää uusia, on hyvin tapauskohtainen. 100 vuotta vanhan talon putket voivat olla vielä hyvässä kunnossa, jos verkoston kunnosta on pidetty hyvää huolta, eli kuluvia osia, kuten venttileitä, liitoskohtia yms. on huollettu ja vaihdettu säännöllisesti. Lisäksi on tärkeää, että putkistossa ei ole ollut paljon vuotoja, joiden takia putkistoon on lisätty säännöllisesti hapekasta vettä.

Nyrkkisääntö on, että jos lämmitysputkissa virtaa hapeton vesi ja ne eivät ole päässeet ruostumaan ulkopuolisen kosteuden takia, niin putket voivat olla hyvin pitkäikäiset.

Säännölliset huoltotoimet ja verkoston perussäätö noin 20 vuoden välein, jossa vaihdetaan myös kuluvat osat, riittävät yleensä pitämään laadukkaan ja hyvin suunnitellun putkiston kunnossa. Perussäädön yhteydessä on hyvä myös tarkistaa lämmityspattereiden kunto ja energiatehokkuus.

Jos putkistossa alkaa ilmetä säännöllisiä vuotoja tai viimeistään käyttö- ja jätevesilinjasaneerauksen tarvekartoituksen yhteydessä on järkevä teettää myös lämmitysverkoston putkiston kuntotutkimus. Tällöin esim. putkiston kuvaamisella saadaan putkiston kunnosta silmämääräistä syvällisempää tietoa. Samalla voidaan arvioida, kannattaako lämmitysputkisto uusia muun linjasaneerauksen yhteydessä vai tehdäänkö se myöhemmin omana hankkeenaan. Tässä kohden on myös hyvin mahdollista huomata, että putkisto on niin hyvässä kunnossa, että remontti ei ole ajankohtainen vielä pitkään aikaan.

Suunnittelun ja urakan kilpailutus perustuu taloyhtiön laatimaan tarjouspyyntöön sekä taloyhtiön muihin tavoitteisiin.

Huomatkaa, että halvin tarjous ei ole automaattisesti taloyhtiöllenne paras. Hinnan lisäksi tulee taloyhtiön huomioida valinnassa taloyhtiön muut perusteet, jotka voivat liittyä esimerkiksi vastuullisuuteen, laatuun, kotimaisuusasteeseen tai omistajapohjaan.

Lisää kilpailutuksesta ja lopullisessa valinnassa käytettävistä perusteista voit lukea Energiaremontin edistäminen vaihe vaiheelta -sivulta.

Energiatehokkuutta parantavien toimien hintalappu vaihtelee asukkaiden tekemistä ilmaisista keinoista putkiremontin kaltaisiin laajempiin urakoihin, joiden hinta on satoja euroja per asuinneliömetri. Eri remonttien hinnoista voit pyytää suuntaa antavia arvioita urakoitsijoilta.

Lopulliseen hintaan vaikuttavat muun muassa kiinteistön nykyinen energiatehokkuuden taso, valittujen energiatehokkuustoimien sopivuus kyseiseen taloyhtiöön ja yleinen kustannustaso.

On tärkeää ymmärtää, että energiaremontilla on sekä investointikustannus että elinkaarikustannus. Investointikustannus muodostuu remontin suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvista menoista. Elinkaarikustannus puolestaan huomioi remontin vaikutuksen energiankäytöstä aiheutuviin kustannuksiin pitkällä aikavälillä. Päätöstä ei siis kannata tehdä pelkästään sen perusteella, miten suurelta summalta remontti vaikuttaa tarjouksen loppusummassa, koska se jättää huomiotta tulevien vuosien lämmitys- ja sähköenergian kustannukset.

Ei ole, mutta huoltokirja on tärkeä työkalu ammattimaisen ylläpidon turvaamiseksi. Huoltokirjalla kohdennat huoltotoimenpiteet oikeisiin paikkoihin ja voit seurata, miten huoltoyhtiö toteuttaa suunniteltua huoltamista.

Vinkki: säännöllisellä yhteydenpidolla ja palavereilla huoltoyhtiön kanssa voit nostaa esille mahdollisia puutteita tai uusia tarpeita matalalla kynnyksellä. Voitte asettaa huoltoyhtiön kanssa tehtyyn sopimukseen ehdon, että yrityksen lähettämät laskut ovat maksukelpoisia vasta, kun huoltokirja on täytetty asianmukaisesti.

Sivulta Työkalut energiaremontin määrittelyyn ja rajaamiseen saat tietoa erilaisista selvityksistä ja niiden sisällöistä. Tarkista, mitkä näistä dokumenteista ovat voimassa taloyhtiössänne ja teettäkää tarvittaessa lisäselvitykset remontin määrittelyn tueksi.

Vastaus riippuu nykyisen laitteen iästä, kunnosta ja uusien laitteiden kehityksestä. Voit ottaa yhteyttä esimerkiksi nykyisen laitteesi laitetoimittajaan tai -valmistajaan ja kysyä, kuinka paljon parempi uuden laitteen hyötysuhde olisi nykyiseen verrattuna.

Nykyisen ilmalämpöpumpun energiatehokkuuden säilymisen varmistat säännöllisellä ylläpidolla ja huollolla. Näiden toimien laiminlyönti voi aiheuttaa esimerkiksi likaa laitteistoon, joka heikentää tehoa. Tarkista, että ylläpitoa on tehty laitteen huolto-oppaan mukaisesti.

Suuren sähkönkulutuksen syyt voivat johtua useasta tekijästä, jotka eivät liity suoraan maalämmön aiheuttamaan energiankulutukseen. Aloita tarkistamalla asumisen energiankäytön kohtuullisuus osion Energiansäästövinkit-sivulta.

Jos suuri sähkönkulutus ei selity muilla tekijöillä tai se on paikannettu maalämpöjärjestelmään, selvitä seuraavat toimet:

  • lämpimän käyttöveden kulutus
  • syntyykö rakennuksen osissa suuria lämmönhukkia
  • lämpöpumpun mitoitus
  • onko lämpöpumppua huollettu suunnitelman mukaisesti
  • viat lämpöpumpussa

Ota asiantuntija mukaan ongelmankartoitukseen etenkin lämpöpumppujärjestelmään liittyvissä kysymyksissä.

Tarkista seuraavat:

  • Onko käytössä kumi- vai silikonitiiviste? Kumitiivisteen käyttöikä on tyypillisesti noin kaksi vuotta, kun taas silikonitiiviste voi kestää jopa yli 15 vuotta.
  • Onko tiiviste tarpeeksi paksu? Jos tiivisteen ja ikkunan karmien väliin jää ei-toivottuja ilma-aukkoja, harkitse paksumpaa tiivistemallia.
  • Onko tiiviste kiinnitetty oikein? Tarkista tiivisteen käyttöohjeet oikeanlaista asennusta varten. Tiivisteen tulisi olla kauttaaltaan ilmava (ei painaumia) ja tasaisesti kiinnitetty.

Vetoisuus voi johtua myös ilmanvaihtojärjestelmästä. Lue lisää ilmanvaihdon toiminnasta ja yleisimmistä ongelmista Taloyhtiön energiaekspertti -verkkokurssin sivulta Ilmanvaihto.

Viherkatoista saattaa kuulla väitteen, että ne muodostavat riskirakenteen mahdollisten vesivaurioiden vuoksi. Oikein suunniteltuna ja asennettuna viherkatto ei muodosta riskirakennetta. Viherrakenne osana rakennuksen kattoa tai seinää on luvanvarainen rakenne, jota ohjataan rakentamislailla ja sen alaisilla asetuksilla. Asemakaavalla voidaan ohjata viherkattojen rakentamista.

Viherkatot auttavat hulevesien hallinnassa, parantavat ilmanlaatua paikallisesti, lisäävät viihtyisyyttä ja tukevat luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Lisätietoja viherkatoista saat Espoon kaupungin viherkattovisiosta (2019). RT- kortit 85-11203, 11204 ja 11205 käsittelevät viherkattojen periaatteita ja ohjeistavat suunnittelua.

Siirry takaisin sivun alkuun