Urakkaviestintä

/ Uutinen

Remontissa onnistuminen edellyttää viestintää asukkaille ja osakkaille koko hankkeen ajan. Viestinnällä varmistetaan, että energiaremonttia koskevista päätöksistä, urakan käynnistymisestä ja mahdollisista asumiseen vaikuttavista asioista välittyy tieto kaikille niille, jota asia koskee. Viestintä on kaksisuuntaista; muista aina tarjota mahdollisuus vähintään lisätietojen kysymiselle.

Energiaremontin ja muiden isojen remonttien suunnittelussa kannattaa järjestää asukastapaamisia, jotta jokaisella on mahdollisuus esittää kysymyksiä mieltä askarruttavista asioista. Osallistamalla asukkaat hankkeiden suunnitteluun mahdollinen vastustuskin vähenee, koska jokainen on tällöin paremmin perillä energiatehokkuutta parantavien toimien syistä ja mahdollisuuksista. Kertokaa myös avoimesti remontin aiheuttamista haitoista ja viestikää niistä remontin aikana säännöllisesti. Tämä vähentää ylimääräisiä yhteydenottoja isännöintiin ja urakoitsijalle.

  • Sopikaa viestinnän vastuunjaosta: kuka viestii mistäkin, mitkä ovat viestinnän tavoitteet, toimenpiteet ja kanavat? (hallitus, isännöitsijä, urakoitsija) Suuremmissa urakoissa nimetkää viestintävastaava. Voitte palkata myös viestinnän ammattilaisen avuksi.
  • Valitkaa kanavat, joita käytätte viestintään. Jos valitsette useamman viestintäkanavan, muistakaa jakaa kaikki tieto kaikissa kanavissa.
  • Varmistakaa viestinnän oikea-aikaisuus: viestikää asumiseen vaikuttavista asioista hyvissä ajoin ja ensimmäisen kerran mieluiten heti, kun muutokset ovat tiedossa
  • Eri viestintäkanavia: taloyhtiösivut, sähköpostitiedotteet, ilmoitustaulut, postilaatikkotiedotteet, taloyhtiön epäviralliset keskusteluryhmät

Vinkkejä viestintään löydät Taloyhtiön hallituksen energiaviestintä -verkkokurssin materiaaleista, jonne olemme koonneet muun muassa tiedote- ja suunnitelmapohjia.

Siirry takaisin sivun alkuun