As Oy Tuulimyllyntie 3 - miten hukkaenergia päihitetään

/ Uutinen

Taloyhtiöissä energia- ja vesikustannukset vievät yli kolmanneksen kaikista hoitokustannuksista. Tästä iso osa on hukkaenergiaa, erityisesti vanhoissa taloyhiöissä. As Oy Tuulimyllyntie 3 on päättänyt päihittää hukkaenergian ja lähtenyt tekemään kattavaa energiaremonttia. Ennen remonttia taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sakari Kuvaja kävi Taloyhtiön energiaeksperttikurssin ja vakuuttui energiatehokkuuden merkityksestä taloyhtiössä.

Asunto Oy Tuulimyllyntie 3:n hallituksen puheenjohtaja Sakari Kuvaja osallistui HSY:n Ilmastoinfon energiaeksperttikurssille syksyllä 2018. Aiemmin samana vuonna hänet oli valittu taloyhtiön hallitukseen puheenjohtajaksi. Energiaeksperttikurssin opit tulivatkin heti käyttöön, sillä taloyhtiössä tehtiin taloyhtiöstrategiaa. Sakari kertoi energiaeksperttikurssin vahvistaneen hänen käsitystään, että taloyhtiön energia-asioita tulisi edistää ja ottaa mukaan strategiaan. Tiedossa oli, että kaupungin omistaman tontin vuokra tulee nousemaan vuonna 2025.  Strategiassa pyrittiin toimiin, jotta vastike ei vuokrannoususta huolimatta nousisi. Tämä ei ollut ainut syy energiatehokkuustavoitteille. Taloyhtiön hallituksessa haluttiin osallistua ilmastotalkoisiin.

Aito suositus energiaeksperttikurssista

Sakari sai energiaeksperttikurssista varmuutta omille ajatuksilleen.

“Kurssilla maallikko alkaa ymmärtää paremmin energia-asioita, ja se antaa varmuutta keskusteluihin palvelutarjoajien kanssa. Muilta kurssille osallistuneilta kuuli kokemuksia ja sai lisätietoa.” Sakari kehuu.

Taistelu energiahukkaa vastaan

As.oy Tuulimyllyntie 3 on vuonna 1965 rakennettu taloyhtiö Helsingin Myllypurossa. Taloyhtiössä on meneillään laaja energiaremontti, joka alkoi keväällä 2020. Pääasialliset keinot energiahukan päihittämiseen ovat:

  • lisäeristäminen,
  • ikkunoiden vaihtaminen,
  • maalämpö ja
  • aurinkolämpö.

Samalla toteutetaan myös maajäähdytys.

Päätökset energiaremontin aloittamisesta on Tuulimyllyntie 3:ssa tehty yksimielisesti. Päätös oli helppo tehdä, koska remontti tuo mukanaan useita merkittäviä parannuksia mm. tulevan energiansäästön vaikutus vastikkeeseen, asumisviihtyvyyden paraneminen. Lisäksi remontissa käytettiin rahoitusratkaisua, jossa riski oli urakoitsijalla, eikä rahoitusvastiketta jouduttu ottamaan. Tavoitteena on saada yhtiön energiakulut noin 117 000 eurosta noin 30 000 euroon.

Asumisviihtyvyys nostaa asuntojen arvoa

Tuulimyllyntie 3:n energiaremontti toteutetaan hyvin ainutlaatuisena ratkaisuna ja se vaikuttaa merkittävästi asumisviihtyvyyteen. Taloyhtiössä on käyty hyvin tyypillistä taistelua vaihtelevien asuinlämpötilojen kanssa; kesällä on ollut kuumaa ja talvella kylmää. Jatkossa lämpötiloja pystytään säätämään asuntokohtaisesti. Korvausilma on aiemmin tullut asuntoihin suoraan ulkoa. Uudessa järjestelmässä tuloilma tulee asuntoihin suodatettuna, puhtaana ja lämmitettynä tai jäähdytettynä. Myös taloturvallisuus parani asuntokohtaisten savunilmaisimien myötä.  Asuntojen arvonnousu on näkynyt jo ennen urakan valmistumista.

”Unohda marmori. Energiantehokas kiinteistö, puhdas sisäilma ja tasainen lämpötila ympäri vuoden on nykyajan luksusta!” kommentoi Sakari.

Kannattaa valmistella kunnolla

Jotta taloyhtiössä isoja päätöksiä saadaan tehtyä, asiat kannattaa valmistella kunnolla. On hyvä miettiä ja kirjata tavoitetila tai tehdä strategia. Lisäksi pohjalla on hyvä olla kunnossapitotarveselvitys ja pitkäntähtäimen suunnitelma. Kannattaa kartoittaa, mitkä ovat energiansäästömahdollisuudet, mikä taloyhtiön oma säästöpotentiaali ja millä kaikilla toimenpiteillä saadaan paras hyöty taloyhtiölle.

On tärkeää valmistautua yhtiökokouksiin huolella ja antaa riittävä informaatio osakkaille. Kokouskutsuihin kannattaa liittää laajasti ennakkomateriaalia ja yhtiökokouksiin pyytää asiantuntijoita paikalle kertomaan suunnitelmista ja vastaamaan kysymyksiin. Yhtiökokouksessa on esitettävä paljonko toimenpiteet maksavat, mikä on rahoitus ja toisaalta mitä säästöjä saadaan aikaan.

Aina tulee haittoja, mutta kyllä ne sitten korjataan

Avoin ja ajantasainen viestintä on tärkeässä roolissa, kun remonteista ja muutoksista kerrotaan asukkaille ja osakkaille, siten voidaan välttää mielipahaa ja valituksia. Tuulimyllyntie 3:ssa viikkotiedotus projektin etenemisestä aikatauluineen on ollut hyvä keino. Sakari painottaa, että haitoista pitää kertoa. Tuulimyllyntiellä viestittiin etukäteen haittapuolista: melusta ja pölystä, asunnoissa käymisistä sekä pihalla syntyvistä haitoista, näin vältytään turhilta valituksilta.

Tuulimyllyntie 3:ssa on käytössä Taloikkuna -palvelukanava, missä kaikki kokousmateriaalit ja sopimukset ovat luettavissa helposti. Noin puolet asukkaista ei ole halunnut käyttää sähköistä palvelua, ja heille jaetaan tarvittaessa paperiset ilmoitukset. Tiedotuksessa käytetään myös perinteistä väylää, eli porraskäytävien ilmoitustauluja. Niiden lisäksi rappukäytäviin on vielä tulossa infonäytöt.

Energiaeksperttikurssista energiaremonttiin

Tiedätkö, kuinka paljon teidän taloyhtiössänne energiaa menee hukkaan ja mitkä energiatehokkuustoimenpiteet toisivat parhaimmat säästöt? Tähän ei ole vippaskonsteja, vaan asia vaatii tietoa, selvittämistä ja työtä. Se kuitenkin kannattaa. Ota ensimmäinen askel ja suorita taloyhtiön energiaeksperttikurssi. Se auttaa sinua päihittämään taloyhtiönne energiahukan. Kurssin voit suorittaa helposti ja maksutta täällä Koutsi -palvelussa

As.oy Tuulimyllyntie 3:n energiaremontin valmistumisen jälkeen taloyhtiön energiatehokkuus on parantunut hyvin erilaisin toimenpitein, joihin kuuluvat: maanvastaisten seinien lisäeritys, huoneistojen olosuhdesensorit, aurinkokeräimet (katto ja seinä), kaksivaiheinen poistoilman lämmöntalteenotto, maalämpö ja lämmön varastointi maahan, maakaasugeneraattorit varalämmönlähteenä, yläpohjan lisäeristys, julkisivuremontti (lisäeristys 100 mm), parvekkeiden ikkunoiden ja ovien uusiminen, huoneistokohtainen viilennys.
As.oy Tuulimyllyntie 3:n toimenpiteet taloyhtiön energiatehokkuuden parantamiseksi.
Siirry takaisin sivun alkuun