Taloyhtiöt muuttuvassa ilmastossa TALVI

TALVI-hanke tarjoaa työkaluja taloyhtiöille

Ilmastonmuutos vaikuttaa rankkasateiden, sademäärien ja hellejaksojen lisääntymiseen. Taloyhtiöiden kannattaa huomioida ilmastonmuutos kiinteistönpidossaan, jotta kiinteistö säilyisi terveellisenä ja turvallisena asua. TALVI-hankkeessa luodaan taloyhtiöille työkalut, joilla kiinteistöä hallitaan, kuntoarvioidaan ja korjataan ilmastokestäväksi.   

Taloyhtiöt muuttuvassa ilmastossa eli TALVI-hankkeessa laaditaan suositukset ilmastonmuutoksen huomioimiseksi korjaussuunnittelussa ja kuntoarvioinnissa.   

Fiksuissa taloyhtiöissä ei kerrytetä lisävelkaa   

”Kun kiinteistön rakenteet kestävät sääoloja entistä paremmin, uudelleen remontoinnilta vältytään”, hankkeen projektipäällikkö Auli Mäkilä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:stä iloitsee.  

Mitä työkaluja hankkeessa tuotetaan?  

”Teemme suositukset taloyhtiön johtamistavan ja hallintoaineiston kehittämiseksi, jotta kiinteistönpito olisi entistä suunnitelmallisempaa. Tarjoamme tietoa, joka auttaa myös taloyhtiöiden osakkaita ymmärtämään ilmastoriskit taloyhtiön kiinteistönpidossa”, energia-asiantuntija Marikka Sand, HSY:stä kertoo.   

Miten tavoitteisiin päästään?  

”Käymme läpi taloyhtiöille tarjolla olevia kuntoarvioinnin työkaluja, analysoimme niiden käytettävyyttä ja teemme niihin täydennys- ja parannusehdotuksia”, hankkeen osatoteuttajana toimivan Oulun Ammattikorkeakoulun Kalle Kursula vastaa.   

 ”Kokeilemme hankkeessa kehitettäviä toimintamalleja ja esimerkkidokumentteja käytännön tilanteissa. Kokeilujen tuloksena laadimme suosituksia ja malleja taloyhtiön johtamiseen. Osallistumme myös pilottitaloyhtiöiden kuntoarviointiin sekä korjaushankkeiden suunnitteluun ja toteutuksiin tarkkailijan roolissa. Näiden pohjalta ehdotamme niiden tekemiseen täydennyksiä ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmasta”, hankkeen osatoteuttajana toimiva projektiasiantuntija Olli Haapanen Valoniasta toteaa.   

TALVI-hankkeessa tuotetut ohjeet ovat valtakunnallisia. Materiaalien avulla taloyhtiöiden hallitus voi kehittää kiinteistönhuoltonsa sopeutumista ilmatonmuutoksen aiheuttamiin olosuhteisiin.  

TALVI-hanke pähkinänkuoressa 

Hankeaika 1.3.2024 – 31.5.2026   

Rahoittaja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus   

Hanke toteutetaan yhteiskehittämishankkeena, johon osallistuvat:    

  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)  
  • Valonia  
  • Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  

Tilaa TALVI-hankkeen uutiskirje.hsy.fi ja seuraa hankkeen edistymistä ja tuloksia. 

Lisätietoa hankkeesta antaa myös projektipäällikkö Auli Mäkilä, auli.makila@hsy.fi.  

Aiheeseen liittyvät avainsanat

Siirry takaisin sivun alkuun