Uuden maamassakohteen lisääminen

Uuden maamassakohteen lisääminen SeutuMassaan on mahdollista tehdä usealla tavalla. Käyttäjä voi halutessaan lisätä kohteen piirtämällä sen vapaalla kädellä karttapohjalle. Jos maamassakohteen tarkkaa rajausta ei ole saatavilla, niin käyttäjä voi luoda kohteen SeutuMassaan merkitsemällä pistesymbolin karttapohjalle. Maamassa-aineistoa on mahdollista tuoda järjestelmään myös lataamalla valmis paikkatietoaineisto järjestelmään “Lataa shapefile” -toiminnon avulla.

Kuvituskuva SeutuMassan tietojen syöttö -toiminnosta.

 

Kun kohteen on piirtänyt (tai merkinnyt pisteellä) karttapohjalle palvelu avaa tietojen syöttökyselyn.

Kuvituskuva SeutuMassan tietojen syöttö -toiminnosta.

 

Ensimmäiseksi maamassakohteelle syötetään niin sanotut kohdetiedot “Kohteen tiedot” -välilehdellä. Tähän kohtaan käyttäjä syöttää massakohteen nimen, osoitteen, sijaintikunnan, kohdetyypin sekä vaiheen. Lisäohjeita kyselyn täyttämiseen löytyy rivien lopussa olevista sinisistä kysymysmerkeistä.

Kaikkia pyydettyjä tietoja ei ole pakko syöttää palveluun, mutta minimissään punaisella tähdellä merkityille riveille tulisi syöttää pyydetty tieto (tai ainakin mahdollisimman hyvä arvio kysytystä attribuutista).

Kuvituskuva SeutuMassan tietojen syöttö -toiminnosta.

 

“Yhteystiedot” -välilehdellä käyttäjää pyydetään täyttämään maamassakohdetta hallinnoivan tahon yhteystiedot.

Kuvituskuva SeutuMassan tietojen syöttö -toiminnosta.

 

“Aikataulu” -välilehdellä käyttäjää pyydetään syöttämään arvio kohteen toteutusaikataulusta.

Kuvituskuva SeutuMassan tietojen syöttö -toiminnosta.

 

Aikataulun jälkeen käyttäjää pyydetään täyttämään tarkemmat tiedot kyseisen kohteen maamassasta (tai maamassoista, jos samalle kohteelle kirjataan useampia maamassatietoja).

Tälle “Massan tiedot” -välilehdelle kirjataan maamassan tila, maamassan ryhmä, maamassan laji, massan määrä, massan status (varattu/vapaa), arvioitu työstön aloitus- ja lopetusajankohta (kyseessä olevan massan osalta), toteutunut massan työstön aloitus- sekä lopetusajakohta (kyseessä olevan massan osalta).

Kuvituskuva SeutuMassan tietojen syöttö -toiminnosta.

 

Tämän jälkeen seuraavalle “Kelpoisuus” -välilehdelle syötetään tiedot maamassan kelpoisuudesta. Kenttiin syötetään tiedot maamassan kelpoisuusluokkaryhmästä, kelpoisuusluokasta sekä pilaantuneisuudesta.

Kuvituskuva SeutuMassan tietojen syöttö -toiminnosta.

 

Kyselyn viimeinen varsinainen välilehti on varattu lisätiedoille (“Lisätiedot” -välilehti). Tälle välilehdelle käyttäjä voi antaa tarkempaa tietoa maamassasta “Lisätieto”-kenttään, jos sitä on saatavilla. Lisäksi välilehdelle voi syöttää tiedot tiedontuottajasta ja maamassatiedon luotettavuudesta. “Linkki”-kenttään on mahdollista antaa linkki esimerkiksi kyseisen kohteen tarkempiin rakentamissuunnitelmiin. Tämä linkki voi olla julkiseen verkkoon tai organisaation intraverkkoon.

Kuvituskuva SeutuMassan tietojen syöttö -toiminnosta.

 

Lopuksi viimeiseltä “Tallennus” -välilehdeltä voi tarkastella lomakkeelle äsken syötettyjä tietoja.

Kuvituskuva SeutuMassan tietojen syöttö -toiminnosta.

 

Tämän yhteenvetonäkymän lopusta käyttäjä voi lopettaa maamassatietojen syötön (valitsemalla “Sulje”) tai lisätä halutessaan uuden maamassatiedon samalle massakohteelle valitsemalla “Lisää uusi tieto”-valinnan.

Kuvituskuva SeutuMassan tietojen syöttö -toiminnosta.

 

Tällöin palvelu siirtyy takaisin “Alueen tiedot” -välilehdelle, jonne voi lisätä uuden maamassan samalla kohteelle tai muokata sinne aiemmin luotuja maamassakohteita.

Kuvituskuva SeutuMassan tietojen syöttö -toiminnosta.